Odpady niebezpieczne

Wrzucamy ! :

Odpady niebezpieczne to:

·         rozpuszczalniki,

·         kwasy,

·         alkalia,

·         lampy fluorescencyjne,

·         przepracowane  oleje, tłuszcze,

·        farby,

·         tusze,

·         baterie i akumulatory,

·         żarówki, świetlówki

·         leki

·         odpady medyczne,

·         środki ochrony roślin

 


Odpady niebezpieczne są odbierane  zgodnie  z harmonogramem odbioru (patrz harmonogramy odbioru). Dodatkowo mieszkańcy gminy Turek i gminy Przykona mogą przekazywać  ww. odpady  do punktu PSZOK zlokalizowanego w  Psarach  ul. Komunalna 8, 62-731 Przykona, który czynny  jest w  środę i sobotę  w godzinach 9.00-16.00 (odnośnik do mapy)