Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty (kompletny) sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) jest odbierany  zgodnie  z harmonogramem odbioru (patrz harmonogramy odbioru). Dodatkowo mieszkańcy gminy Turek i gminy Przykona mogą przekazywać  ww. odpady  do punktu PSZOK zlokalizowanego w  Psarach ul. Komunalna 8, 62-731 Przykona  czynny  jest w  środę i sobotę  w godzinach 9.00-16.00 (odnośnik do mapy)