Odpady biodegradowalne

Wrzucamy ! :
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • liście, kwiaty i skoszona trawa,
 • trociny i kora drzew.
Nie wrzucamy ! :
 • kości zwierząt,
 • mięsa i padliny zwierząt,
 • olejów jadalny,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • leków,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego;
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)