PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest miejscem, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych w gminie Turek i w gminie Przykona mają możliwość bezpłatnego przekazania posortowanych odpadów objętych stosownym regulaminem gminnym:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów znajduje się w  miejscowości Psary, ul. Komunalna 8,  
62-731 Przykona. Punkt PSZOK  czynny jest  w  środę i sobotę  w godzinach 
9.00 - 16.00. dla mieszkańców Gminy Turek, od  8.00 do 16.00 dla mieszkańców Gminy Przykona

Mieszkańcy oddający odpady do punktu PSZOK mają obowiązek ich rozładunku i umieszczenia 
w miejscach i w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub  przez pracowników obsługi PSZOK.