Oferujemy klientom indywidualnym i firmom usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb i osadników). Nieczystości  płynne odbieramy specjalistycznymi pojazdami asenizacyjnymi o pojemności zbiornika do 8m3.

Usługi świadczymy na terenie gminy i miasta  Turek, gminy i miasta Dobra, gminy Przykona, gminy Kawęczyn.